Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Annex to the methodology for hoisting rope quality evaluation in the mining industry Prilog metodologiji za ocenu kvaliteta izvoznih užadi u rudarstvu
Underground Mining Еngineering, Original scientific paper [pdf]Podzemni radovi, Originalni naučni rad [pdf]
ID: 2.2004.13.8 Number: 13 Volume: XI Month: 12 Year: 2004 UDC: [tmx] [bow]
Prvoslav Trifunović
Institution: Faculty for Mining and Geology, Belgrade
Prvoslav Trifunović
Institucija: RGF, Beograd
Nada Miličić
Institution: Faculty for Technology and Metalurgy, Belgrade
Nada Miličić
Institucija: TMF, Beograd
Miloš Miličić
Institution: Faculty for Mining and Geology, Belgrade
Miloš Miličić
Institucija: RGF, Beograd
Abstract
This paper gives hoisting rope quality evaluation based on the laboratory results. Mean of the sample, variance, and standard deviation of a sample of wire stretching strength are calculated, and 90 percent and 99 percent confidence interval for the mean of the stretching strength value is found. Conclusion about further use of the wire is based on the established confidence intervals.
Apstrakt
U ovom radu daje se ocena kvaliteta čeličnog izvoznog užeta tako što se na osnovu dobijenih laboratorijskih podataka izračunava sredina uzorka, disperzija uzorka i standardna devijacija uzorka zatezne čvrstoće žica, a zatim se na osnovu ovih vrednosti nalaze 90%-ni i 99%-ni intervali pouzdanosti (poverenja) za srednju vrednost zatezne čvrstoće. Na osnovu dobijenih intervala poverenja može se doneti zaključak o daljem korišćenju užeta.
Keywords: rope, mine, varianceKljučne reči: uže, rudnik, devijacija
Pages: 125-131Strane: 49-55
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\2_2004_13_8_tmx_0.svg