Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
The analysis of realized tehnical parameters during construction of underground rooms in serbian colliersAnaliza ostverenih tehničkih parametara pri izradi podzemnih prostorija u rudnicima uglja u Srbiji
Underground Mining Еngineering, Expert paper [pdf]Podzemni radovi, Stručni rad [pdf]
ID: 2.2004.13.3 Number: 13 Volume: XI Month: 12 Year: 2004 UDC: [tmx] [bow]
Duško Đukanović
Institution: Project and restructuring bureau, Belgrade
Duško Đukanović
Institucija: JP za PEU, Biro za projektovanje, Beograd
Dragan Đukanović
Institution: MEC, Vrdnik
Dragan Đukanović
Institucija: RGP Vrdnik
Ljubinko Savić
Institution: FTS, Kosovska Mitrovica
Ljubinko Savić
Institucija: Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica
Abstract
The order of this paper was to the analysis of realized tehnical parameters during construction of underground rooms in colliers of Serbia. In that goal carried out measurement of the some tehnical parameters during technological process and statistical elaboration. The results are shown by this paper.
Apstrakt
Zadatak ovog rada bio je analiza ostvarenih tehničkih parametara pri izradi podzemnih prostorija u rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom u Srbiji. U tu svrhu izvršeno je merenje određenih tehničkih parametara u tehnološkom procesu izrade, kao i njihova statistička obrada.
Keywords: Ključne reči: tehnički parametri, podzemna eksploatacija, ugalj
Pages: 93-98Strane: 17-22
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\2_2004_13_3_tmx_0.svg