Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Relation of execution time and rock mass physical and mechanical parameters during executing horizontal developments in the lead and zinc minesOdnos vremena izrade prostorija i fizičko -mehaničkih parametara stenske mase pri izradi horizontalnih prostorija u rudnicima olova i cinka
Underground Mining Еngineering, Expert paper [pdf]Podzemni radovi, Stručni rad [pdf]
ID: 2.2004.13.2 Number: 13 Volume: XI Month: 12 Year: 2004 UDC: [tmx] [bow]
Blagoje Nedeljković
Institution: FTS, Kosovska Mitrovica
Blagoje Nedeljković
Institucija: Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica
Miljan Jakšić
Institution: FTS, Kosovska Mitrovica
Miljan Jakšić
Institucija: Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica
Milenko Petrović
Institution: FTS, Kosovska Mitrovica
Milenko Petrović
Institucija: Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica
Abstract
The task of this paper was to determine technical characteristics of the combined machine working part, based on the calculations and working experiences, which could be applicated for the development works in the working conditions – coal, in the domestic underground coal mines. Laboratory data for specific working conditions are used, and calculations of necessary power of the electrical engine with driving working part, are realised by the determined methodology. Framework of the working tool characteristics (for the working enviroment – coal) are given by the analysis of the received data, which include number of rotation of the driving electrical engine, number of knives, and necessary power of the driving electrical engine.
Apstrakt
U radu su prezentirani rezultati istraživanja odnosa između vremena izrade horizontalnih prostorija i čvrstoće stenskog materijala kao najznačajnijeg parametra stenske mase. Za ocenu vremena izrade prostorija uzeto je: dužina radnog ciklusa i njegovih elemenata, dužina trajanja radnih operacija i iskorišćenje vremena ciklusa za izvođenje radnih operacija. Sva istraživanja su izvršena u podzemnim prostorijama kombinata "Trepča" iskopnog profila 6,25m2 u 12 različitih radnih sredina čija se pritisna čvrstoća kretala od 23 do 123MPa. Analizom dobijenih rezultata ustanovljena je analitička (obrascima) i grafička (dijagramima) zavisnost između parametara vremena trajanja radnih operacija i pritisne čvrstoće stenske mase.
Keywords: rock mass, compressive strength, development room executing time, and diagramsKljučne reči: stenska masa, pritisna čvrstoća, vreme izrade prostorije i dijagrami
Pages: 85-92Strane: 9-16
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\2_2004_13_2_tmx_0.svg