Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
The Serbian Part of the ELTeC – from the Empty List to the 100 Novels CollectionSrpski deo korpusa ELTeC - od prazne liste do kolekcije od 100 romana
INFOtheca, Scientific paper [pdf]INFOteka, Naučni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2021.2.1 Number: 2 Volume: 21 Year: 2021 UDC: 004.738.5:027 [tmx] [bow]
Aleksandra Trtovac
Institution: University Library “Svetozar Markovi´c”
Mail: aleksandra@unilib.rs
Aleksandra Trtovac
Institucija: Univerzitetska biblioteka
E-pošta: aleksandra@unilib.rs
Vasilije Milnović
Institution: University Library “Svetozar Markovi´c”
Mail: milnovic@unilib.rs
Vasilije Milnović
Institucija: Univerzitetska biblioteka
E-pošta: milnovic@unilib.rs
Cvetana Krstev
Institution: University of Belgrade, Faculty of Philology
Mail: cvetana@matf.bg.ac.rs
Cvetana Krstev
Institucija: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
E-pošta: cvetana@matf.bg.ac.rs
Abstract
In this paper we present challenges and solutions in preparing the Serbian part of ELTeC collection, which contains 100 novels written and first published between 1840 and 1920. In the absence of a systematic digital library of Serbian literature this was done from scratch: first, it was necessary to find out which novels existed and could be used, then they had to be retrieved, scanned, corrected and annotated. All this was achieved thanks to enormous efforts of an army of devoted researchers-volunteers. We analyze the results of these efforts and how they fit to the Action's anticipated outcome.
Apstrakt
U radu su prikazani izazovi i rešenja u pripremi srpskog dela korpusa ELTeC koji sadrži 100 romana pisanih i prvi put objavljenih između 1840. i 1920. godine. U nedostatku sistematične digitalne biblioteke srpske književnosti postupak kreiranja korpusa krenuo je od nule: prvo, bilo je neophodno utvrditi koji romani postoje i mogu biti iskorišćeni u ovu svrhu, zatim ih pronaći, skenirati, korigovati i anotirati. Sve ovo je postignuto zahvaljujući neizmernom trudu armije istraživača-volontera. Analizirani su postignuti rezultati i kako se oni uklapaju u očekivane ishode.
Keywords: Serbian literature, digitization, corpus annotation, ELTeC collection, library catalogueKljučne reči: srpska književnost, digitalizacija, anotacija korpusa, ELTeC, bibliotečki katalog
Pages: 7-25Strane:
Publishing place:
Publisher:
Publishing year:
Mesto izdanja:
Izdavač:
Godina izdanja:
Translator: Prevodilac:
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2021_2_1_tmx_0.svg