Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Social Media and Its Role in Amplifying a Certain Idea of BeautyDruštveni mediji i njihova uloga u širenju određene predstave o lepoti
INFOtheca, Professional paper [pdf]INFOteka, Stručni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2021.1.4 Number: 1 Volume: 21 Year: 2021 UDC: [tmx] [bow]
Adeeba Siddiqui
Institution: Aligarh Muslim University, Department of English
Mail: zarasiddiqui86@gmail.com
Adeeba Siddiqui
Institucija: Muslimanski univerzitet u Aligaru, Odeljenje za engleski
E-pošta: zarasiddiqui86@gmail.com
Abstract
The use of social media is gaining momentum day by day. It has become extremely popular and has set its foot everywhere in society. Social media has influenced people in a lot of different ways but the most prominent one is the standards of beauty. The paper analyses the relationship between social media and its effect on people’s views about their bodies in relation to what they see on social media. And also, how this influence of social media has amplified the use of unrealistic beautification applications and filters among people, especially teenagers and young adults. These applications and filters are photo-editing tools which allow the user to alter their images and make them prettier. These morphed images are unrealistic and can sometimes lead to low self-esteem in young women. A small survey was conducted in which twenty-six young women have participated and shared their views regarding social media experiences. The aim is to study how social media has altered their views about a female body and beauty standards.
Apstrakt
Društveni mediji se iz dana u dan koriste sve više i postaju sve popularniji. Društveni mediji su uticali na ljude na mnogo različitih načina, ali najistaknutiji su standardi lepote. Ovaj rad analizira efekte koji društveni mediji imaju na način na koji ljudi sagledavaju svoje telo upoređujući ga s onim što vide na društvenim medijima. Analizira se, takođe, kako je ovaj uticaj društvenih medija dorpineo širenju nerealističnih aplikacija i filtera među ljudima, posebno među tinejdžerima. Ove aplikacije i filteri su alati za uređivanje slika koji dozvoljavaju korisnicima da promene svoje slike tako da izgledaju lepši. Ove preoblikovane slike nisu realne i ponekad mogu voditi slabom samopoštovanju kod mladih žena. Sprovedena je mala anketa u kojoj je dvadeset šest mladih žena podelilo svoje stavove o iskustvu s društvenim medijima. Cilj ankete je bio da se sagleda kako su društveni mediji promenili njihove poglede na žensko telo i standarde lepote.
Keywords: social media, perception of beauty, beautification applicationKljučne reči: društveni mediji, percepcija lepote, aplikacije za ulepšavanje
Pages: 73-85Strane: 79-92
Publishing place:
Publisher:
Publishing year:
Mesto izdanja:
Izdavač:
Godina izdanja:
Translator: Prevodilac:
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2021_1_4_tmx_0.svg