Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
CONOR.SR Authority File in the COBISS.SR Library System – current situation and perspectiveBaza CONOR.SR u sistemu COBISS.SR – trenutno stanje i perspektiva
INFOtheca, Professional paper [pdf]INFOteka, Stručni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2020.1/2.5 Number: 1/2 Volume: 20 Year: 2020 UDC: 025.342:006.44(497.11); 025.342:004.65(497.11) [tmx] [bow]
Aleksandra Trtovac
Institution: University Library “Svetozar Marković”
Mail: aleksandra@unilib.rs
Aleksandra Trtovac
Institucija: Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“
E-pošta: aleksandra@unilib.rs
Nataša Dakić
Institution: University Library “Svetozar Marković”
Mail: dakic@unilib.rs
Nataša Dakić
Institucija: Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“
E-pošta: dakic@unilib.rs
Abstract
Authority control, as a pro-cess in which the unique form of authorized ac-cess point (authority headings) is determined and established, was developed in the seventies of the 20th century. However, this concept in Serbia began to develop late, in 2006 by establishing the basic principles of authority control. The selected solution refers only to libraries that work in the library information system COBISS.SR. The initial authority file was created in 2013and the CONOR.SR was finally established in April 2019, and has been growing very rapidly ever since. Working with the new COBISS3/Cataloguing software with authority control undoubtedly improves the work process in the co-operative cataloguing system, but on the other hand, there are still inconsistency in work, deficiency of hand-books in libraries, insufficiency of education and professional conscience of librarians.
Apstrakt
Normativna kontrola kao proces u kome se utvrđuje i uspostavlja jedinstveni oblik normativne pristupne tačke (odrednice) usvojena je još sedamdesetih godina 20. veka. Međutim, ovaj koncept u Srbiji počinje da se razvija tek 2006. godine donošenjem osnovnih principa normativne kontrole. Usvojeno rešenje odnosi se samo na biblioteke koje rade u bibliotečko-informacionom sistemu COBISS.SR. Inicijalna normativna baza formira se 2013. godine, dok se u aprilu 2019. godine uspostavlja se CONOR.SR koji se veoma brzo uvećava. Rad sa novom programskom opremom COBISS3/Katalogizacija sa normativnom kontrolom nesumnjivo unapređuje proces rada u sistemu uzajamne katalogizacije, ali sa druge strane, još uvek postoji nekonzistentnost u radu, neopremljenost biblioteka priručnicima, nedovoljna obučenost i profesionalna savest bibliotekara.
Keywords: authority control, authority file for personal names, CONOR.SR, COBISS.SR, record editing.Ključne reči: normativna kontrola, normativna datoteka ličnih imena, CONOR.SR, COBISS.SR, redakcija zapisa
Pages: 70-82Strane: 75-88
Publishing place:
Publisher:
Publishing year:
Mesto izdanja:
Izdavač:
Godina izdanja:
Translator: Prevodilac:
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2020_1\2_5_tmx_0.svg