Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Preparing teachers for crowdsourced language learningPriprema nastavnika za učenje jezika pomoću udruženog rada
INFOtheca, Scientific paper [pdf]INFOteka, Naučni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2020.1/2.1 Number: 1/2 Volume: 20 Year: 2020 UDC: 37.091.3:81’243]:004 [tmx] [bow]
Elzbieta Gajek
Institution: University of Warsaw Institute of Applied Linguistics Warsaw, Poland
Mail: e.gajek@uw.edu.pl
Elzbieta Gajek
Institucija: Univerzitet u Varšavi, Institut za primenjenu lingvistiku Varšava, Poljska
E-pošta: e.gajek@uw.edu.pl
Katerina Zdravkova
Institution: University Ss. Cyril and Methodius Faculty of Computer Science and Engineering Skopje, North Macedonia
Mail: katerina.zdravkova@finki.ukim.mk
Katerina Zdravkova
Institucija: Univerzitet Sveti Ćirilo i Metodije, Fakultet za računarske nauke i inženjerstvo Skoplje, Severna Makedonija
E-pošta: katerina.zdravkova@finki.ukim.mk
Abstract
Crowdsourcing is among the most popular language learning tools, like Duolingo and Busuu, attracting millions of users worldwide. Its wide acceptance and the necessity to immediately switch to online tech-niques due to Covid-19 pandemic encourage the inclusion of crowd-oriented features into traditional language courses. The addition of new methodologies changes the role of language teachers from conventional lecturers to proactive coaches of their students. Such a dramatic shift is never painless. Therefore, it must be done skilfully, ethically and equitably. Based on the discussion of each of these points and strategies to successful manage change, a framework for teacher preparation has been developed. It is enhanced with exact examples of teaching procedures intended to put the new knowledge into practice. Implementation of proposed six activities of teacher training sequence enables enhancing of teachers’ learning and teaching activities through crowdsourcing.
Apstrakt
Udruženi rad, među najpopularnijim alatima za učenje jezika, kakvi su Duolingo i Busuu, privlači milione korisnika širom sveta. Njegova široka prihvaćenost, kao i potreba za brzom preorijentacijom na onlajn tehnike izazvana pandemijom Covid-19 podstiče uključivanje karakteristika udruženog rada u tradicionalne kurseve jezika. Dodavanje novih metodologija menja ulogu nastavnika jezika koji od konvencionalnih predavača postaju proaktivni instruktori svojih studenata. Takva dramatična promena nikada nije bezbolna, te se ona stoga mora uraditi vešto, etički i pravično. Na osnovu razmatranja svakog od ovih pitanja i strategija za uspešno sprovođenje promena razvijen je okvir za pripremu nastavnika. On je proširen tačnim primerima nastavničkih procedura namenjenih uključivanju novog znanja u praksu. Primena predloženih šest aktivnosti za obuku nastavnika omogućava proširivanje nastavničkih aktivnosti za učenje i podučavanje putem udruženog rada.
Keywords: Crowdsourcing for education,teacher training,language learning,online learning and teaching.Ključne reči: Udruženi rad za podučavanje, obuka nastavnika, učenje jezika, onlajn učenje i podučavanje.
Pages: 7-26Strane: 7-28
Publishing place:
Publisher:
Publishing year:
Mesto izdanja:
Izdavač:
Godina izdanja:
Translator: Prevodilac:
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2020_1\2_1_tmx_0.svg