Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Designing effective multiple-choice questions for assessing learning outcomesDizajniranje efikasnih pitanja višestrukog izbora za ocenjivanje ishoda učenja
INFOtheca, Scientific paper [pdf]INFOteka, Naučni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2018.1.2 Number: 1 Volume: 18 Year: 2018 UDC: 371.275 [tmx] [bow]
Jasmina Jovanovska
Institution: St. Kliment Ohridski, Faculty of Pedagogy Ss. Cyril and Methodius, University in Skopje, Macedonia
Mail: jasmina.armenska@gmail.com
Jasmina Jovanovska
Institucija: Pedagoški fakultet „Sv. Kliment Ohridski“ Univerzitet „Sv. Ćirilo i Metodije“ Skoplje, Makedonija
E-pošta: jasmina.armenska@gmail.com
Abstract
Nowadays, multiple-choice question tests (MCQ tests) present a popular tool for assessing learning outcomes because they are flexible, relatively easy to implement and grade, and able to assess large content in a short time. More important is the fact that these questions are versatile and reliable, which increases their attractiveness. Additionally, the examiners can use question sets in their assessments that are already prepared for previous courses or are available online. On the other hand, many authors argue that MCQs are commonly used to assess cognitive skills on lower levels as defined by Bloom’s taxonomy. However, the comprehensive analyses confirm that this type of assessment tool has the capacity to evaluate certain higher-order thinking.
Apstrakt
Testovi višestrukog izbora danas predstavljaju popularan alat za ocenjivanje ishoda učenja jer su fleksibilni, relativno jednostavni za sprovođenje, a omogućavaju i ocenjivanje sadržaja velikog obima za kratko vreme. Mnogo važnija činjenica je da su ova pitanja svestrana i pouzdana, što povećava njihovu atraktivnost. Osim toga, za potrebe ocenjivanja ispitivači mogu koristiti kolekcije pitanja koje su već pripremljene za prethodne kurseve ili su dostupne onlajn. S druge strane, mnogi autori tvrde da se pitanja višestrukog izbora obično koriste za ocenu kognitivnih sposobnosti nižih nivoa, definisanih Blumovom taksonomijom. Međutim, sveobuhvatne analize potvrđuju da ova vrsta alata za ocenjivanje omogućava i procenu mišljenja višeg reda.
Keywords: Multiple-choice question tests, levels of cognition, difficulty index, discrimination indexKljučne reči: testovi višestrukog izbora, kognitivni nivoi, indeks težine zadatka, indeks diskriminacije zadatka
Pages: 25-42Strane: 26-44
Publishing place:
Publisher:
Publishing year:
Mesto izdanja:
Izdavač:
Godina izdanja:
Translator: Prevodilac:
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2018_1_2_tmx_0.svg