Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Working on the Multimedia Document “Al‘ se nekad dobro jelo”Rad na multimedijalnom dokumentu „Al’ se nekad dobro jelo“
INFOtheca, Professional paper [pdf]INFOteka, Stručni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2017.2.5 Number: 2 Volume: 17 Year: 2017 UDC: 004.55:378.147]:02(497.11) [tmx] [bow]
Anđela Stošić
Institution: University of Belgrade, Faculty of Philology
Mail: balerina2993@gmail.com
Anđela Stošić
Institucija: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
E-pošta: balerina2993@gmail.com
Marina Milošević
Institution: University of Belgrade, Faculty of Philology
Mail: marinamilosevic993@gmail.com
Marina Milošević
Institucija: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
E-pošta: marinamilosevic993@gmail.com
Sandra Spasić
Institution: University of Belgrade, Faculty of Philology
Mail: sandraspasic@hotmail.com
Sandra Spasić
Institucija: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
E-pošta: sandraspasic@hotmail.com
Dragica Dragosav
Institution: University of Belgrade, Faculty of Philology
Mail: dragica_dr@hotmail.com
Dragica Dragosav
Institucija: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
E-pošta: dragica_dr@hotmail.com
Ana Đorđević
Institution: University of Belgrade, Faculty of Philology
Mail: anadj93@hotmail.com
Ana Đorđević
Institucija: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
E-pošta: anadj93@hotmail.com
Ines Stanić
Institution: University of Belgrade, Faculty of Philology
Mail: kurumizawa.ines@gmail.com
Ines Stanić
Institucija: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
E-pošta: kurumizawa.ines@gmail.com
Abstract
Multimedia documents is a subject at the Department of Library and Information Science at the University of Belgrade, Faculty of Philology. Its aim is to senior students create a joint project that will be one kind of the final work. In this way, students have the opportunity to take advantage of the knowledge they gained during basic studies. The multimedia document for the academic year 2015/2016 was entitled “Al’ se nekad dobro jelo”. The idea was to gather and show diverse content relate to traditional cuisine in Serbia and the neighboring countries.
Apstrakt
Multimedijalni dokument je predmet na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku na Filološkom fakultetu čiji je cilj da studenti završne godine naprave zajednički projekat koji će biti jedna vrsta završnog rada. Na ovaj način studenti dobijaju priliku da iskoriste znanje koje su stekli tokom osnovnih studija. Tema multimedijalnog dokumenta za školsku 2015/2016 nosila je naziv „Al' se nekad dobro jelo“. Ideja je bila da se prikupi i prikaže što raznovrsniji sadržaj vezan za tradicionalnu kuhinju u Srbiji i okruženju.
Keywords: multimedia document, Department of Library and Information Science, traditional cook, foodKljučne reči: multimedijalni dokument, Katedra za bibliotekarstvo i informatiku, tradicionalna kuhinja, hrana
Pages: 97-118Strane: 99-120
Publishing place:
Publisher:
Publishing year:
Mesto izdanja:
Izdavač:
Godina izdanja:
Translator: Prevodilac:
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2017_2_5_tmx_0.svg