Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Safeguarding and Promotion of Fragile Archival Material from the Lazić Family Private LibraryZaštita i promocija osetljivog arhivskog materijala iz privatne Biblioteke Lazić
INFOtheca, Scientific paper [pdf]INFOteka, Naučni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2017.1.2 Number: 1 Volume: 17 Year: 2017 UDC: 930.25:004.9 [tmx] [bow]
Vasilije Milnović
Institution: University Library
Mail: milnovic@unilib.rs
Vasilije Milnović
Institucija: Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“
E-pošta: milnovic@unilib.rs
Milena Kostić
Institution: University Library
Mail: mkostic@unilib.rs
Milena Kostić
Institucija: Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“
E-pošta: mkostic@unilib.rs
Matea Milošević
Institution: University Library
Mail: milosevic@unilib.rs
Matea Milošević
Institucija: Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“
E-pošta: milosevic@unilib.rs
Abstract
This paper introduces pos-sibilities of using new digital technologies in preservation and presentation of fragile archival material and other library material in the context of smart libraries and it presents a contribution to the draft proposal for stan-dardization of digitization of such materials. Cutting-edge digital technologies and tools provide new possibilities for humanities re-searchers who can now conduct contemporary and transparent research of rare and fragile archival material. This paper will show that archival material, in the era of Industry 4.0 and the Internet of Things can be an ex-tremely important part of the promotion of a culture in the context of smart libraries. However, the focus will be on standardization of digitization which is currently underway at the University Library.
Apstrakt
Predmet ovog rada jeste upoznavanje sa mogućnostima novih digitalnih tehnologija u zaštiti i prezentaciji osetljivog arhivskog i drugog bibliotečkog materijala u kontekstu koncepta „pametne biblioteke“ (smart libraries), kao i, s tim u vezi, prilog predlogu nacrta za standardizaciju procesa digitalizacije te građe. Savremene digitalne tehnologije i digitalne alatke daju nove mogućnosti istraživačima iz polja humanistike koji sada na moderan i transparentan način mogu istraživati retke i osetljive arhivske materijale. Ovaj rad će pokazati da arhivski materijal, i u eri „Industrije 4.0“ (Industry 4.0 ) i „Interneta stvari“ (Internet of Things) može biti izuzetno važan deo promocije jedne kulture u kontekstu pametnih biblioteka. Ipak, posebna pažnja biće posvećena standardizaciji digitalizacije koja se trenutno sprovodi u Univerzitetskoj biblioteci.
Keywords: smart libraries, new digital technologies, archival material, library material, digitization, standardizationKljučne reči: pametne biblioteke, nove digitalne tehnologije, arhivski materijal, bibliotečki materijal, digitalizacija, standardizacija
Pages: 35-51Strane: 37-55
Publishing place:
Publisher:
Publishing year:
Mesto izdanja:
Izdavač:
Godina izdanja:
Translator: Prevodilac:
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2017_1_2_tmx_0.svg