Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
E-books and new dimension of readingElektronske knjige i nova dimenzija čitanja
INFOtheca, Stručni rad [pdf]INFOteka, Professional paper [pdf] [WikiData]
ID: 1.2016.1/2.5 Number: 1/2 Volume: 16 Year: 2016 UDC: 004.738.5:655.41 [tmx] [bow]
Gordana Nedeljkov
Institution: The Andrić Institute, Višegrad
Mail: gordana.nedeljkov06@gmail.com
Gordana Nedeljkov
Institucija: Andrićev institut, Višegrad
E-pošta: gordana.nedeljkov06@gmail.com
Abstract
Technology development contributed to everyday growth of e-books. Access to e-books is provided by editors and distributors of electronic editions, for free or in return for payment. In Serbia there are a couple of editors that are publishing e-books and the increase of digital libraries that provide access to e-books is also notable. E-books can be read on computers, laptops, tablets and smart phones, but e-book readers are the most suitable for longer reading. Easy access, availability 24 hours a day, efficiency in terms of cost and space and other advantages of e-books have contributed to the increase of the reading public.
Apstrakt
Razvoj tehnologije doprineo je tome da se broj knjiga u elektronskom formatu svakodnevno uvećava. Pristup elektronskim knjigama omogućavaju, besplatno ili uz novčanu nadoknadu, izdavači i distributeri elektronskih izdanja. U Srbiji postoji nekoliko izdavača koji se bave izdavanjem knjiga u elektronskom formatu, a primetan je i porast digitalnih biblioteka koje omogućavaju pristup elektronskim knjigama. Elektronske knjige mogu se čitati na računarima, laptopovima, tabletima i pametnim telefonima, ali su za duže čitanje najpogodniji čitači elektronskih knjiga. Jednostavan pristup, dvadesetčetvoročasovna dostupnost, ekonomičnost u smislu cene i prostora i druge prednosti elektronskih knjiga doprinose povećanju čitalačke publike.
Keywords: digitization, e-book, e-publishing, e book readers, readingKljučne reči: digitalizacija, elektronska knjiga, elektronsko izdavaštvo, uređaji za čitanje elektronskih knjiga, čitanje
Pages: 99-110Strane: 99-112
Publishing place:
Publisher:
Publishing year:
Mesto izdanja:
Izdavač:
Godina izdanja:
Translator: Prevodilac:
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2016_1\2_5_tmx_0.svg