Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
The Bibliometric and Citation Analyses of the SPATIUM JournalBibliometrijska i citatna analiza časopisa SPATIUM
INFOtheca, Scientific paper [pdf]INFOteka, Naučni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2016.1/2.4 Number: 1/2 Volume: 16 Year: 2016 UDC: : 001.3:050 SPATIUM "2009/2015" [tmx] [bow]
Milena Milinković
Institution: Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia
Mail: milenam@iaus.ac.rs
Milena Milinković
Institucija: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
E-pošta: milenam@iaus.ac.rs
Abstract
The paper gives the bibliometric and citation analyses of the SPATIUM journal for the period 2009-2015. In the subject period, Spatium was published twice or three times a year, from the issues 19-34, so that this study comprises 16 volumes, or 145 papers. The bibliometric analysis of the Journal was made de visu (with the publication in hand), thus ensuring the authenticity of the given results. The analysis shows the number of papers, categorization of papers, number of authors, affiliation of authors, representation of authors from different countries, average number of references per paper, length of texts, keyword frequency, total number of reviewers and their international representation. The citation count was based on the data taken from the citation databases of SCIndex (Serbian Citation Index), Google scholar and Scopus. The paper shows the differences in the citation analysis of the SPATIUM journal at the example of one paper.
Apstrakt
Rad predstavlja bibliometrijsku i citatnu analizu časopisa SPATIUM za period od 2009. do 2015. godine. U zadatom periodu Spatium je izlazio dva ili tri puta godišnje, od broja 19 do broja 34 tako da je ovom studijom obuhvaćeno 16 svezaka, odnosno 145 radova. Bibliometrijska analiza časopisa rađena je de visu (sa publikacijom u ruci), čime je obezbeđena autentičnost navedenih podataka. Analizom je prikazan broj radova, kategorizacija radova, broj autora, afilijacija autora, zastupljenost autora iz različitih država, prosečan broj referenci po radu, dužina tekstova, učestalost ključnih reči, ukupan broj recenzenata i njihova međunarodna zastupljenost. Citiranost časopisa urađena je na osnovu podataka preuzetih iz pretraživača i citatnih baza Scindeks, Google scholar i Scopus. U radu su predstavljene razlike u analizi citiranosti naučnog časopisa SPATIUM na primeru jednog rada.
Keywords: scientific journal, Spatium, bibliometric analysis, citation analysis, SerbiaKljučne reči: naučni časopis, Spatium, bibliometrijska analiza, citatna analiza, Srbija
Pages: 72-98Strane: 73-98
Publishing place:
Publisher:
Publishing year:
Mesto izdanja:
Izdavač:
Godina izdanja:
Translator: Prevodilac:
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2016_1\2_4_tmx_0.svg