Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Digital Dictionary of the South Serbian DialectDigitalni rečnik govora juga Srbije
INFOtheca, Scientific paper [pdf]INFOteka, Naučni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2014.1.4 Number: 1 Volume: XV Month: 09 Year: 2014 UDC: 811.163.41'322 [tmx] [bow]
Miljana Mladenović
Institution: University of Belgrade, Faculty of Mathematics
Mail: ml.miljana@gmail.com
Miljana Mladenović
Institucija: Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet
E-pošta: ml.miljana@gmail.com
Abstract
Digital dictionary of the South Serbian dialect is the first comprehensive implementation of digital versions of a vocabulary dialect of the Serbian language, based on the dialect of southern Serbia, by Prof. Dr.Momčilo Zlatanović. It was published at www.vranje.co.rs and initially contained 10,950 terms. This is the first digital resource in the Serbian language, which, in addition to linguistic information, provides a number of others: sound information (pronunciation) of terms and examples of the use of words or phrases as they are spoken in the dialect; graphic information about the geographical location using concepts of Google Maps and Geocoding services; statistical information, which cannot be or is difficult to obtain using conventional vocabulary, of the etymological origin of the words (as it is from Turkish, Persian, Latin, etc.). It also contains information on certain types of words, use of words, origin, meaning, etc.; linking vocabulary and sharing its content through social networks. Another important aspect of the dictionary is that it works as a wiki resource, that is, it allows web users to expand and complement the dictionary in three ways: by adding entries that are not in the dictionary, introducing and applying examples of use of existing concepts and commenting and pointing to new meanings, creating new etymological templates and adding new toponymic characteristics related to the origin and the application range of the given terms. Tools were developed to provide general information on the trend of the growth and use of vocabulary - frequency of search terms, the current number of terms, the number of users working on the development of vocabulary and so on.
Apstrakt
Digitalni rečnik govora juga Srbije predstavlja prvu celovitu realizaciju digitalne verzije jednog rečnika dijalekta srpskog jezika, generisanog na osnovu Rečnika govora južne Srbije, autora prof. dr Momčila Zlatanovića. Objavljen je na adresi www. vranje.co.rs i inicijalno je sadržao 10.950 odrednica. Ovo je prvi resurs na srpskom jeziku koji, pored lingvističkih informacija, obezbeđuje i niz drugih: zvučnu informaciju (izgovor) svih odrednica i primera upotrebe reči ili fraza onako kako se izgovaraju na dijalektu; grafičke informacije o geografskim lokacijama upotrebe pojmova korišćenjem Google Maps i Geocoding servisa; statističke informacije kakve se ne mogu ili se teško mogu dobiti upotrebom klasičnog rečnika o etimološkom poreklu odrednica (koliko ih je iz turskog, persijskog, latinskog itd.), o pojedinim vrstama reči, upotrebi reči, poreklu, značenju itd. kao i povezivanje rečnika i deljenje njegovog sadržaja putem društvenih mreža. Drugi značajan aspekt rečnika je da radi kao viki resurs, to jest, da omogućava veb-korisnicima da rečnik šire i dopunjuju na tri načina: dodavanjem odrednica koje nisu u rečniku, uvođenjem primera primene i upotrebe postojećih pojmova i komentarisanjem i ukazivanjem na nova značenja, nove etimološke predloške i nove toponimske karakteristike vezane za poreklo i područja upotrebe datih pojmova. Razvijeni su alati koji daju opšte informacije o trendu rasta i upotrebe rečnika – o učestalosti pretrage pojmova, trenutnom broju odrednica, broju korisnika koji rade na razvoju rečnika itd.
Keywords: The Prizrensko-Timocki dialect, the Dialect of Vranje, Digital dictionary, Dialectal dictionaryKljučne reči: prizrensko-timočki dijalekat, vranjski dijalekat, digitalni rečnik, rečnik dijalekta
Pages: 42a-55aStrane: 42-55
Publishing place:
Publisher:
Publishing year:
Mesto izdanja:
Izdavač:
Godina izdanja:
Translator: Prevodilac:
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2014_1_4_tmx_0.svg