Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Creating digital history - case study: The Dorr Rebellion ProjectStvaranje digitalne istorije – studija slučaja: projekat dorova pobuna
INFOtheca, Scientific Paper [pdf]INFOteka, Naučni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2013.2.3 Number: 2 Volume: XIV Month: 12 Year: 2013 UDC: 930.85:004.9 [tmx] [bow]
D. Russell Bailey
Institution: Providence College
Mail: drbailey@providence.edu
D. Russell Bailey
Institucija: Koledž Providens
E-pošta: drbailey@providence.edu
Abstract
Digital history, as a component of digital humanities,provides opportunities for scholars and students of history to create and contribute to the rapidly growing corpus of digital history research knowledge resources. This article describes and explicates an applied, non-theoretical, multifaceted, multimedia, fully-digital example of the creation of digital humanities by a small but broadly representative team of higher-education scholars and library staff (professional and support). The central topic and organizing principle is the 1842 North American Dorr Rebellion. The case study provides an adaptable model for other historical topics, other teams (higher-education or other researchers), including compelling reasons for this and other projects, the project’s organization and evolution, and both intended and incidental benefits from such collaborative projects. As an applied model, placement in, and specific connections to, the ongoing academic debate about the value of digital humanities and digital history versus the value of more traditional humanities and history is eschewed, rather emphasizing and focusing on practical guidance for collaborative creation of digital historical research knowledge resources.
Apstrakt
Digitalna istorija, kao deo digitalne humanistike, pruža mogućnosti istraživačima i studentima istorije da stvaraju korpus znanja digitalne istorije i da doprinose njegovom bržem rastu. Ovaj rad pisuje i tumači primenjeni, neteorijski,mnogostrani, multimedijalni, potpuno digitalni primer stvaranja digitalne humanistike u kome je učestvovao ugledan tim naučnika i bibliotečkog osoblja (stručnog i pomoćnog). Glavna tema i organizacioni princip jeste događaj koji se odvio 1842. godine u Severnoj Americi, a poznat je pod nazivom Dorova pobuna (engl.Dorr Rebellion). Studija slučaja pruža uvid u prilagodljivi model za druge istorijske teme, druge timove (za istraživače u visokom obrazovanju ili druge), dati su ubedljivi razlozi za ovaj projekat,kao i za druge projekte, dat je opis organizacije i napretka projekta i prednosti projekata nastalih na osnovu saradnje. Budući da je reč o primenjenom modelu, izbegnuta je diskusija o mestu ovog projekta i njegovim posebnim vezama sa aktuelnom akademskom debatom o vrednosti digitalne humanistike i digitalne istorije nasuprot vrednosti tradicionalnijih humanističkih nauka i istorije, a naglasak je stavljen na praktična uputstva za stvaranje digitalnih, istorijskih, istraživačkih resursa putem saradnje.
Keywords: digital humanities, digital history, digital knowledge creation, library faculty, collaboration, library digital publishing, multimedia history, digital researchKljučne reči: digitalna humanistika, digitalna istorija, stvaranje digitalnog znanja, bibliotečko osoblje, saradnja, digitalno bibliotečko izdavaštvo, multimedijalna istorija, digitalno istraživanje
Pages: 38a-48aStrane: 37-48
Publishing place:
Publisher:
Publishing year:
Mesto izdanja:
Izdavač:
Godina izdanja:
Translator: Prevodilac:
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2013_2_3_tmx_0.svg