Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Semantic Web And Linked (Open) Data Possibilities And Prospects For LibrariesSemantićki veb i linked (open) data mogućnosti i perspektive za biblioteke
INFOtheca, Scientific paper [pdf]INFOteka, Naučni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2013.1.4 Number: 1 Volume: XIV Month: 06 Year: 2013 UDC: 004.822; [tmx] [bow]
Stanislava Gardašević
Institution: National Library of Serbia, Department for Development of Digital Library and Micrography, Belgrade
Mail: stanislava.gardasevic@nb.rs
Stanislava Gardašević
Institucija: Narodna biblioteka Srbije, Odeljenje za razvoj digitalne biblioteke i mikrografiju, Beograd
E-pošta: stanislava.gardasevic@nb.rs
Abstract
One of the recent topics in librarianship is the application of Semantic Web and Linked (Open) Data technologies for the purpose of library metadata management. The first part of this paper gives an overview of the basic principles and models of the Semantic Web (XML, RDF, URI, ontologies etc.), as well as the current usage of these principles in libraries and other cultural institutions, with main accent on the usage within Europeana, so called European digital library, archive and museum. The second part of the paper looks at Linked (Open) Data as a constituent and indispensable part of the Semantic Web. In addition to the main principles, it states the key advantages of publication of library matadata as Linked (Open) Data for the institutions as well as for the users. Also, some of the initiatives that have made such efforts are listed. Finally, the recommendation is given for reconsidering library practice in purpose of service improvements and better visibility of library data.
Apstrakt
Jedna od novijih tema u bibliotekarstvu jeste primena tehnologija semantičkog veba i Linked (Open) Data u cilju upravljanja bibliotečkim metapodacima. U prvom delu ovog rada dat je pregled osnovnih principa i modela semantičkog veba (XML, RDF, URI, ontologije itd.), kao i primena nekih od tih principa u bibliotekama i drugim kulturnim institucijama, sa naročitim osvrtom na primenu u Europeani, tzv. Evropskoj digitalnoj biblioteci, arhivu i muzeju. Drugi deo rada osvrće se na Linked (Open) Data, kao sastavni i neizostavni deo semantičkog veba. Osim osnovnih principa, navedene su i ključne prednosti objavljivanja bibliotečkih metapodataka kao Linked (Open) Data, kako za organizacije tako i za korisnike. Konačno, pobrojane su neke od inicijativa koje su već krenule ovim putem i data je preporuka za preispitivanje dosadašnje bibliotečke prakse, kao i njeno unapređivanje time što će se pratiti ovi, aktuelni trendovi, u cilju poboljšanja usluga i bolje vidljivosti bibliotečkih podataka.
Keywords: Semantic Web, Linked (Open) Data, metadata, ontology, URIKljučne reči: semantički veb, Linked (Open) Data, metapodaci, ontologija, URI
Pages: 26a-36aStrane: 29-40
Publishing place:
Publisher:
Publishing year:
Mesto izdanja:
Izdavač:
Godina izdanja:
Translator: Prevodilac:
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2013_1_4_tmx_0.svg