Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
An Experience of Preservation and Evaluation of Documentary Heritage Through Digitalisation: “Manuscriptorium” ProjectJedno iskustvo u očuvanju i evaluaciji dokumentarnog nasleđa putem digitalizacije: projekat Manuskriptorijum
INFOtheca, Scientific paper [pdf]INFOteka, Naučni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2013.1.2 Number: 1 Volume: XIV Month: 06 Year: 2013 UDC: 027.54:004.65 [tmx] [bow]
Elena Tirziman
Institution: National Library of Romania
Mail: elena.tirziman@bibnat.ro
Elena Tirziman
Institucija: Nacionalna biblioteka Rumunije
E-pošta: elena.tirziman@bibnat.ro
Abstract
Within the framework of Manuscriptorim project coordinated by the National Library of the Czech Republic, the National Library of Romania started the program of digitizing the most valuable collections of old books and manuscripts. The paper details the methods and techniques used between the two libraries to implement the project, creation of the metadata and description of the books and manuscripts selected. The Romanian contribution to the project reflects the main stages of the evolution of printing between XVI and XVIII century in the historical provinces inhabited by Romanians.
Apstrakt
U okviru mreže projekta Manuskriptorijum koordiniranog od strane Nacionalne biblioteke Republike Češke, Nacionalna biblioteka Rumunije otpočela je program digitalizacije svojih najvrednijih kolekcija starih knjiga i rukopisa. U radu je pružen detaljan prikaz metoda i tehnika koje su dve navedene biblioteke koristile u svrhu implementiranja projekta i kreiranja metapodataka sa pridruženim opisima za odabrane knjige i rukopise. Doprinos rumunske strane projektu ogleda se u predstavljanju razvoja štamparstva u periodu između 16-og i 18-og veka u istorijskim provincijama koje su naseljavali Rumuni.
Keywords: Manuscriptorium, ENRICH, Digital content, Digital library, Romanian old books, Manuscripts, BatthyaneumKljučne reči: Manuskriptorijum, ENRICH, digitalni sadržaj, digitalna biblioteka, rukopisi, Batthyaneum
Pages: 7a-14aStrane: 8-16
Publishing place:
Publisher:
Publishing year:
Mesto izdanja:
Izdavač:
Godina izdanja:
Translator: Prevodilac:
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2013_1_2_tmx_0.svg