Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
”The Serpent in the Garden of Eden”: Intellectual property in the Digital Millennium„Zmija u rajskom vrtu“: intelektualna svojina u digitalnom milenijumu
INFOtheca, Scientific paper [pdf]INFOteka, Naučni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2011.2.5 Number: 2 Volume: XII Month: 12 Year: 2011 UDC: 004.9:811.163.41’374 [tmx] [bow]
Aleksandra Pavlović
Institution: University Library “Svetozar Markovic”, Belgrade
Mail: pavlovic@unilib.bg.ac.rs
Aleksandra Pavlović
Institucija: Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
E-pošta: pavlovic@unilib.bg.ac.rs
Abstract
Disposition of the scientifi c information and document supply, conceived in the form known after World War II, evolved in the interaction of the different structures of the scientifi c information and documents, is defi nitely in the digital phase today. New technologies have provided quite revolutionary changes and on the other hand, social, cultural and philosophical contours of the science – as communication, evaluation, intellectual property, ethics etc, remain in classic forms, which implies many irregularities in our everyday activities. New copyright laws in the digital era and implications of these laws in national legislation (USA, EC, Serbia) predict some of them. Situation in the fi eld, however, reveals abundance of controversy concerning scientifi c document supply. The last decade certainly records fall in the Document supply and an apparent dominance of other types of access to scientifi c information and documents, which in our practice are retrospective conversion of serials, massive digitization of books and various forms of open access. This has led to radical changes in the approach to scientific information, but also to quite different situations in the fi eld of intellectual property. Consortia’s licenses represent an important and delicate instance of copyright, concerning supply of scientifi c documents. This paper systematizes legal and ethical moments in the implication of copyright in the modern scientifi c supply documents and gives some answers on the contemporary practice in the world
Apstrakt
Raspolaganje naučnim informacijama i snabdevanje naučnim dokumentima, u ovoj formi začeto posle Drugog svetskog rata, koje podrazumeva interakciju različitih struktura naučnih informacija i dokumenata, danas je definitivno u digitalnoj fazi. Nove tehnologije su omogućile revolucionarne promene, dok su, s druge strane, sociološke, kulturološke i filozofske konture nauke, kakve su komunikacija, evaluacija, intelektualna svojina, etika itd, ostaju u klasičnim formama, što izaziva iregularnosti i u svakodnevnim aktivnostima. Novi zakon o autorskim pravima u digitalnom milenijumu i implikacije zakona u nacionalnim zakonodavstvima (SAD, EZ, Srbija) predviđaju neke. Praksa, međutim, otkriva obilje kontroverzi. Poslednje decenije beleže svakako pad u snabdevanju naučnim dokumentima i dominaciju drugih pristupa naučnim informacijama i dokumentima, kakvi su u našoj praksi, masivna digitalizacija knjiga, retrospektivna konverzija serijskih publikacija i otvoreni pristupi. S jedne strane, ovo vodi do radikalnih promena u pristupima, ali stvara i sasvim nove situacije na polju intelektualnih svojina. Licence konzorcijuma čine važnu i delikatnu instancu u autorskom pravu, kada je reč o snabdevanju naučnim dokumentima. Ovaj rad sistematizuje legalne i etičke momente u implikaciji autorskog i srodnih prava u našu delatnost i daje neke odgovore u vezi sa savremenom delatnošću.
Keywords: Intellectual property, Copyright, Document supplyKljučne reči: intelektualna svojina, autorsko i srodna prava, snabdevanje naučnim dokumentima
Pages: 53a-56aStrane: 58-61
Publishing place:
Publisher:
Publishing year:
Mesto izdanja:
Izdavač:
Godina izdanja:
Translator: Prevodilac:
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2011_2_5_tmx_0.svg