Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
ICTs in National Libraries of Bangladesh, Indonesia, Philippines, & Uganda: Comparative StudyICT u Nacionalnim Bibliotekama Bangladeša, Indonezije, Filipina i Ugande: komparativna studija
INFOtheca, Scientific paper [pdf]INFOteka, Naučni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2011.1.3 Number: 1 Volume: XII Month: 4 Year: 2011 UDC: 027.54:004(594) 027.54:004(549.3) 027.54:004(599) 027.54:004(676.1) [tmx] [bow]
Nafiz Zaman Shuvaa
Institution: Univerzitet u Daki
Mail: nafiz_z@hotmail.com
Nafiz Zaman Shuvaa
Institucija: University of Dhaka
E-pošta: nafiz_z@hotmail.com
Taposi Banerjeeb
Institution: Asian University for Women, Chittagong
Mail: taposi@gmail.com
Taposi Banerjeeb
Institucija: Azijski Univerzitet za žene, Citagong
E-pošta: taposi@gmail.com
Amma Naningrum
Institution: FORDA, The Ministry of Forestry, Republic of Indonesia
Mail: ammananingrum@yahoo.co.id
Amma Naningrum
Institucija: FORDA, Ministarstvo šumarstva Republike Indonezije
E-pošta: ammananingrum@yahoo.co.id
Melody Madrid
Institution: National Library of the Philippines
Mail: melmadrid@yahoo.com
Melody Madrid
Institucija: Nacionalna biblioteka Filipina
E-pošta: melmadrid@yahoo.com
Patience Agabirwee
Institution: Kyambogo University
Mail: agabirwe@yahoo.com
Patience Agabirwee
Institucija: Kjambogo Univerzitet
E-pošta: agabirwe@yahoo.com
Ezerea Kulisooma
Institution: East African School of Library and Information Science, Makerere
Mail: kezerea@yahoo.com
Ezerea Kulisooma
Institucija: Istočnoafricka Škola za bibliotekarstvo i informatičke nauke, Makerere
E-pošta: kezerea@yahoo.com
Abstract
In this age of ICT it is imperative to introduce ICT-based services in libraries to exploit the wealth of information available on the internet and to satisfy the variant demands of clients from different socio-cultural background. National Library of any country represents that country’s culture, knowledge and development as well as reflects the current state of other libraries in that country. This paper presents the current status of ICTs in National Libraries of Bangladesh, Indonesia, Philippines and Uganda. A semi-structured questionnaire was prepared by the researchers to gather data on the four national libraries selected for this study. It is found that among the national libraries surveyed the National Library of Indonesia and the National Library of Philippines are exploiting ICT facilities more intensively than the National Libraries of Bangladesh and Uganda. Problems have been found that impede the gradual development of national libraries and some recommendations have been put forward.
Apstrakt
Da bi se obilje informacija dostupnih na internetu moglo eksploatisati i da bi se zadovoljili različiti zahtevi korisnika iz različitih socio-kulturnih okruženja, u savremeno doba imperativ je uvođenje u biblioteke usluga baziranih na informaciono-komunikacionim tehnologijama (IKT). Nacionalna biblioteka svake zemlje predstavlja kulturu te zemlje, kao i njen razvoj i znanje, a i trenutno stanje ostalih biblioteka u toj zemlji. Ovaj rad predstavlja trenutni status informaciono-komunikacionih tehnologija u nacionalnim bibliotekama Bangladeša, Indonezije, Filipina i Ugande. Istraživači su pripremili delimicno strukturisani upitnik kako bi sakupili podatke u četiri nacionalne biblioteke odabrane za ovu studiju. Došlo se do zaključka da se među posmatranim bibliotekama izdvajaju Nacionalna biblioteka Indonezije i Nacionalna biblioteka Filipina po tome što intenzivnije koriste mogucnosti informaciono-komunikacionih tehnologija od nacionalnih bibilioteka Bangladeša i Ugande. Takode su uočeni izvesni problemi koji u određenoj meri ometaju razvoj nacionalnih biblioteka i iznete su preporuke za njihovo prevazilaženje.
Pages: 33a-48aStrane: 35-52
Publishing place:
Publisher:
Publishing year:
Mesto izdanja:
Izdavač:
Godina izdanja:
Translator: Prevodilac:
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2011_1_3_tmx_0.svg