Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Transfer of Natural Language Processing Technology: Experiments, Possibilities and Limitations - Case Study: English to SerbianTransfer tehnoloije za obradu prirodnih jezika: eksperimenti, mogućnosti i ograničenja - studija slučaja: transfer s engleskog na srpski
INFOtheca, Scientific paper [pdf]INFOteka, Naučni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2008.1/2.3 Number: 1/2 Volume: IX Month: 5 Year: 2008 UDC: [tmx] [bow]
Miroslav Martinović
Institution: College of New Jersey, Computer Science Department
Miroslav Martinović
Institucija: Koledž Nju Džerzi, Odsek za računarstvo
Abstract
In this paper, we describe research and instructional activities related to a scientific experiment. This study was conducted to examine possibilities and limitations of transferring human language technologies from a technology rich and morphologically modest language like English to a technologically developing and morphologically rich language as Serbian. We briefly present some collaborative achievements that include building of an information retrieval system (SPretS), a part-of-speech tagger (SPaS), a shallow parser (SPaSer), and a topic tracking system (SeToTraS) for Serbian language. Some of the results reported here have already been disseminated through conference papers while the other ones are in the process of being so.
Apstrakt
U ovom radu opisujemo istraživanje i nastavne aktivnosti vezane za jedan naučni eksperiment. Studija je sprovedena kako bi se ispitale mogućnosti i ograničenja transfera tehnologija vezanih za prirodne jezike stehnološki bogatog morfološki skromnog jezika kao što je engleski na jezik čija je tehnologija u razvitku a morfologija bogata,kao što je srpski. U kratkim crtama predstavljamo neka kolaborativna dostignuća koja uključuju izgradnju sistema za pronalaženje informacija(SP­retS), tagera vrsta reči (SPaS), plitkog parsera ( SPaSer),i sistema za praćenje tematika(SeTo TraS)za srpski jezik. Neki od ovde prikazanih rezultata već su poznati zahvaljujući radovima sa konferencija, dok su drugi u procesu objavljivanja.
Pages: 11a-21aStrane: 9-20
Publishing place:
Publisher:
Publishing year:
Mesto izdanja:
Izdavač:
Godina izdanja:
Translator: Prevodilac:
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2008_1\2_3_tmx_0.svg