Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Cooperative Work in Further Development of Serbian WordnetKooperativan rad na dogradnji srpskog Wordneta
INFOtheca, Scientific paper [pdf]INFOteka, Naučni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2008.1/2.2 Number: 1/2 Volume: IX Month: 5 Year: 2008 UDC: [tmx] [bow]
Cvetana Krstev
Institution: University of Belgrade, Faculty of Philology
Mail: cvetana@matf.bg.ac.rs
Cvetana Krstev
Institucija: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
E-pošta: cvetana@matf.bg.ac.rs
Bojana Đorđević
Institution: University of Belgrade, Faculty of Philology
Bojana Đorđević
Institucija: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
Sanja Antonić
Institution: University Library “Svetozar Markovic”, Belgrade
Sanja Antonić
Institucija: Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
Nevena Ivković-Berček
Institution: Faculty of Theology, Belgrade
Nevena Ivković-Berček
Institucija: Biblioteka Teološkog fakulteta u Beogradu
Zorica Zorica
Institution: Art Gallery, the Legacy of the Collector Rajko Mamuzić, Novi Sad
Zorica Zorica
Institucija: Galerija likovne umetnosti, Poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad
Vesna Crnogorac
Institution: Association of the Librarians of Serbia
Vesna Crnogorac
Institucija: Bibliotekarsko društvo Srbije
Ljiljana Macura
Institution: National Library of Serbia, Belgrade
Ljiljana Macura
Institucija: Narodna biblioteka Srbije, Beograd
Abstract
In this paper we present the computational lexical database Wordnet that has become the de facto standard for semantic networks. The first network of this type and, at the same time, the most developed one that was produced at the University of Princeton in the Laboratory for cognitive sciences, has served as a basis for the development of wordnets for many other languages. Wordnets that were developed in the scope of European research projects EuroWordNet and BalkaNet are aligned with the Princeton wordnet, which enables their successful use in many multi-lingual applications. The development of the Serbian wordnet was initiated during the BalkaNet project, and, after the end of that project, the work on its further development continued through the volunteer and cooperative work of many collaborators whose work is presented in this paper.
Apstrakt
U ovom radu predstavljamo informatičku leksičku bazu podataka Wordnet koja je postala de fac­to standard za semantičke mreže. Prva ovakva mreža izgrađena za engleski jezik na Prinstonskom univerzitetu u laboratoriji za kognitivne nauke ostala je i najrazvijenija baza podataka ove vrste, ujedno posluživši kao osnov za izgradnju wordne­ta za mnoge druge jezike. Wordne­ti izgrađeni u okviru evropskih projekata EuroWordNet i BalkaNet poravnati su sa Prinstonskim wordne­tom što omogućava njihovo korišćenje u mnogim višejezičkim primenama. Tako je i razvoj srpskog wordneta otpočeo u okviru BalkaNet projekta, a potom nastavljen kroz volonterski rad i kooperaciju mnogih saradnika čiji se rad ovde predstavlja.
Pages: 59a-78aStrane: 57-75
Publishing place:
Publisher:
Publishing year:
Mesto izdanja:
Izdavač:
Godina izdanja:
Translator: Prevodilac:
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2008_1\2_2_tmx_0.svg