Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Accessing Scientific Information in Serbia: Six Years ExperiencePristup naučnim informacijama u Srbiji – iskustvo nakon šest godina
INFOtheca, Scientific paper [pdf]INFOteka, Naučni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2008.1/2.1 Number: 1/2 Volume: IX Month: 5 Year: 2008 UDC: [tmx] [bow]
Biljana Kosanović
Institution: National Library of Serbia, Belgrade
Biljana Kosanović
Institucija: Narodna biblioteka Srbije, Beograd
Abstract
The largest part of the acquisition of foreign scientific and technical information in Serbia is carried out through Consortium of Serbian Libraries for Coordinated Acquisition (KoBSON). In this article an overview of all subscribed resources is given, followed by basic statistical data about their usage. Some possibilities of the KoBSON service offered to the research community in Serbia are pointed out. In addition, situation in Serbia regarding accessibility of scientific information is compared to the conditions in neighborghing countries, as well as countries participating in eIFL program. Recent activities within KoBSON, as well as the future activities aimed at more effective use of subscribed resources, are also reviewed.
Apstrakt
Najveći deo nabavke inostranih naučno-tehničkih informacija se u Srbiji obavlja posredstvom Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON). U radu je dat pregled pretplaćenih informacionih izvora uključujući i statističke pokazatelje stepena iskorišćenosti. Posebno su istaknute i mogućnosti koje servis nudi istraživačima u Srbiji. Prikazana su poređenja situacije u Srbiji, s članicama programa eIFL i zemljama iz okruženja. Takođe su predstavljene i ostale aktivnosti koje se odvijaju u okviru KoBSON-a kao i naredni koraci koji će biti preduzeti radi povećanja iskorišćenosti pretplaćenih resursa.
Pages: 79a-83aStrane: 77-81
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2008_1\2_1_tmx_0.svg