Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Issuing the licenses in the Serbian system of shared cataloguing COBISS.SR Dodela licenci u sistemu uzajamne katalogizacije Srbije COBISS.SR
INFOtheca, Scientific paper [pdf]INFOteka, Naučni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2007.1/2.1 Number: 1/2 Volume: VIII Month: 10 Year: 2007 UDC: [tmx] [bow]
Nataša Dakić
Institution: University Library “Svetozar Markovic”, Belgrade
Nataša Dakić
Institucija: Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
Abstract
From the beginning of the shared cataloguing system in Yugoslavia, from 1988 till its disintegration in 1992, in order to work in shared cataloguing system, librarians had to go through instructions which consisted of 5 days course. In Slovenia, conditions for issuing licenses for shared cataloguing were regulated in 2001 through the Law on librarianship, and in 2005 enlarged on the bases of the Rules on issuing permission for shared cataloguing. These Rules includes also the conditions for suspending the license. In Serbia, from the establishment of united national bibliographic-information system COBISS.SR in 2003, license for work in the shared catalogue is issued to a cataloguer who, after 5 day course, successfully creates 30 records in test base. In order to increase the quality of the shared base COBIB.SR it is necessary to establish the Rules for issuing the permisssion for shared cataloguing, by which conditions for issuing or suspending the license would be clearly defined, as well as the rights and obligations of the partners in shared cataloguing.
Apstrakt
Od uspostavljanja sistema uzajamne katalogizacije u Jugoslaviji, 1988. godine, pa sve do njenog raspada 1992. godine, da bi se pristupilo radu na uzajamnoj katalogizaciji bibliotekari su morali da prođu obuku koja se sastojala od petodnevnog kursa. U Sloveniji su uslovi za dobijanje licenci propisani 2001. godine Zakonom o bibliotekarstvu, a 2005. godine dopunjeni Pravilnikom o izdavanju dozvola za uzajamnu katalogizaciju kojim su obuhvaćeni i uslovi za oduzimanje licence. U Srbiji se, od uspostavljanja jedinstvenog bibliotečko- informacionog sistema CO­BISS.SR 2003. godine, licence za rad u uzajamnoj bazi dodeljuju katalogizatorima koji posle petodnevnog kursa uspešno kreiraju 30 zapisa u testnoj bazi. U cilju poboljšanja kvaliteta uzajamne baze COBIB.SR neophodno je donošenje Pravilnika o izdavanju li­cenci za rad na uza­jamnoj katalogizaciji kojim bi se tačno definisali uslovi za njeno dobijanje ili oduzimanje, kao i prava i obaveze učesnika u uzajamnoj katalogizaciji.
Keywords: shared cataloguing, COBISS software, shared database, license issuing, cataloguing rules, test baseKljučne reči: uzajamna katalogizacija, COBISS program, uzajamna baza, dodela licenci, pravila za katalogizaciju, testna baza
Pages: 3a-7aStrane: 3-7
Publishing place:
Publisher:
Publishing year:
Mesto izdanja:
Izdavač:
Godina izdanja:
Translator: Prevodilac:
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2007_1\2_1_tmx_0.svg